W związku z powyższym – termin składania ofert do dnia 08.05.2023.