Zapytanie ofertowe B – Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji chłodniczej z odzyskiem ciepła – Technologia chłodnictwa

Integralny załącznik do zapytania ofertowego B – Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji chłodniczej z odzyskiem ciepła – Technologia chłodnictwa, przedmiar B.1

Pomocniczy załącznik do zapytania ofertowego B – projekt budowlany – instalacja chłodnicza

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi zapytań ofertowych informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj. 03.02.2016 roku zostały udostępnione projekty budowlane, stanowiące pomocnicze załączniki do zapytań ofertowych.

W związku z powyższym – termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 18.02.2016.

Wyjaśniamy, iż wszelkie użyte w dokumentacji projektowej materiały, urządzenia, aparaty i technologie z podanymi nazwami własnymi lub wskazującymi producenta, należy traktować wyłącznie jako przykładowe. Dopuszczalne jest zastosowanie równoważnych materiałów, urządzeń, aparatów lub technologii o tych samych parametrach technicznych i jakościowych, opisanych w przedmiarach.