Skip to Content

Blog Archives

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego B

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego B – Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji chłodniczej z odzyskiem ciepła – Technologia chłodnictwa.

0 Continue Reading →

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego N

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego N – Budowa budynku z pomieszczeniami pomocniczymi, biurowo – socjalnymi i pokojami noclegowymi – roboty budowlane, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne.

0 Continue Reading →

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego A

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego A – Budowa budynku z pomieszczeniami technicznymi w celu wymiany instalacji freonowej na amoniakalną – roboty budowlane, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne.

0 Continue Reading →

Zapytanie ofertowe A

Zapytanie ofertowe A – Budowa budynku z pomieszczeniami technicznymi w celu wymiany instalacji freonowej na amoniakalną – roboty budowlane,instalacje sanitarne,instalacje elektryczne

0 Continue Reading →

Zapytanie ofertowe B

Zapytanie ofertowe B – Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji chłodniczej z odzyskiem ciepła – Technologia chłodnictwa

0 Continue Reading →

Zapytanie ofertowe N

Zapytanie ofertowe N – Budowa budynku z pomieszczeniami pomocniczymi, biurowo – socjalnymi i pokojami noclegowymi – roboty budowlane, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne

0 Continue Reading →