Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego B – Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji chłodniczej z odzyskiem ciepła – Technologia chłodnictwa.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego B -Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji chłodniczej z odzyskiem ciepła – Technologia chłodnictwa