Zawiadomienie o zmianie adresu siedziby Spółki

„ GRUPA OSCAR” SP. Z O.O.

Szanowni Państwo

            Zarząd firmy „ Grupa Oscar” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu …… 2019 roku została zarejestrowana w krajowym Rejestrze Sądowym zmiana adresu siedziby Spółki „ Grupa Oscar” Sp. z o.o.

NOWY ADRES SIEDZIBY SPÓŁKI

„ GRUPA OSCAR” SP. Z O.O.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 47/6

02-797 Warszawa

Numery KRS, NIP oraz REGON pozostają bez zmian, a aktualny odpis potwierdzający powyższą zmianę jest dostępny w wyszukiwarce podmiotu wpisanego do KRS, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na naszej stronie internetowej www.grupaoscar.pl.

Dotychczasowe numery telefonów oraz adresy mailowe Spółki pozostają bez zmian, dodatkowy adres e-mailowy:  sekretariat.warszawa@grupaoscar.pl

Prosimy o aktualizację danych w państwa bazach informacyjnych.Prosimy także o kierowanie korespondencji bieżącej na adres Oddziału Spółki:

adres korespondencyjny:

„GRUPA OSCAR” SP.  O.O.

Ul. Rolnicza 10

22-600 Tomaszów Lubelski

Pragniemy również podkreślić, iż właściwość miejscowa Spółki GRUPA OSCAR Sp. z o.o. jest ustalana na podstawie adresu widniejącego w KRS. W przypadku wątpliwości dotyczącej nowego adresu siedziby Spółki, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami.