Zapytanie ofertowe A – Budowa budynku z pomieszczeniami technicznymi w celu wymiany instalacji freonowej na amoniakalną – roboty budowlane,instalacje sanitarne,instalacje elektryczne

Integralny załącznik do zapytania ofertowego A – przedmiar A.1 – roboty budowlane

Integralny załącznik do zapytania ofertowego A – przedmiar A.2 – instalacje sanitarne

Integralny załącznik do zapytania ofertowego A – przedmiar A.3 – instalacje elektryczne

Pomocniczy załącznik do zapytania ofertowego A i N – projekt budowlany – architektura i konstrukcja

Pomocniczy załącznik do zapytania ofertowego A i N – projekt budowlany – instalacje elektryczne

Pomocniczy załącznik do zapytania ofertowego A i N – projekt budowlany – instalacje sanitarne

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi zapytań ofertowych informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj. 03.02.2016 roku zostały udostępnione projekty budowlane, stanowiące pomocnicze załączniki do zapytań ofertowych.

W związku z powyższym – termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 18.02.2016.

Wyjaśniamy, iż wszelkie użyte w dokumentacji projektowej materiały, urządzenia, aparaty i technologie z podanymi nazwami własnymi lub wskazującymi producenta, należy traktować wyłącznie jako przykładowe. Dopuszczalne jest zastosowanie równoważnych materiałów, urządzeń, aparatów lub technologii o tych samych parametrach technicznych i jakościowych, opisanych w przedmiarach.