Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego A – Budowa budynku z pomieszczeniami technicznymi w celu wymiany instalacji freonowej na amoniakalną – roboty budowlane, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego A – Budowa budynku z pomieszczeniami technicznymi w celu wymiany instalacji freonowej na amoniakalną