HISTORIA

 • 2016 - Zmiana nazwy firmy

  Na przełomie roku 2016/17 zmieniliśmy nazwę firmy z „Leszek i Agata  sp. z o.o” na „Grupa Oscar sp. z o.o”
 • 2015 - Przedstawicielstwo w Hiszpanii

  By być jeszcze bliżej klientów, spółka otwiera oddział w Hiszpanii. Od teraz Grupa Oscar posiada swoje oddziały na obu krańcach Europy.
 • 2014 - Budowa chłodni

  Ciągły niedobór powierzchni chłodniczej powoduje, że jest podjęta decyzja o kolejnej budowie, która zostaje zakończona w roku 2014 r. i tym samym zwiększa się ilość powierzchni chłodniczej o 11.400 miejsc paletowych.
 • 2014 - Fundacja Społeczno-Gospodarcza OSCAR

  Podstawowym założeniem Fundacji OSCAR jest podjęcie działań na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego w powiecie tomaszowskim.
 • 2012 - Skład podatkowy

  W sierpniu 2012 roku firma INVEST Sp. z o.o. otrzymała zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego. Nasz numer prowadzącego skład to: PL30300065201. Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej w składzie podatkowym -magazynowanie i przeładowywanie wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie podatkowym. Dotyczy napojów alkoholowych według kodów CN: 220300, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208.
 • 2011 - Wyróżnienie ``Srebrny Gryf``

  „Leszek i Agata” Sp. z o.o. została wyróżniona  „Srebrnym Gryfem”. Jest to wyróżnienie dla instytucji, przedsiębiorców, organizacji i osób fizycznych szczególnie zasłużonych dla rozwoju powiatu tomaszowskiego oraz jego promocji w kraju i za granicą.
 • Postępujący rozwój

  Wizją Spółki jest zdobycie pozycji lidera na rynku krajowym i uzyskanie znaczącej pozycji na arenie europejskiej oraz zbudowanie marki pod nazwa Grupa Oscar.

  Świadcząc usługi na wysokim poziomie firma Leszek i Agata sp. z o.o. cały czas pozyskuje nowych klientów przez co zmuszona jest wydzierżawić obiekt chłodniczy w miejscowości Tuczempy koła Jarosławia, gdyż cały czas brakuje powierzchni chłodniczej – magazynowej.

 • 2008 - Wyróżnienie w plebiscycie Pulsu Biznesu

  Nasze starania zostały docenione przez wielu klientów, a dodatkowo zostaliśmy wyróżnieni w plebiscycie Pulsu Biznesu jako „Gazela Biznesu roku 2008”.
 • 2007 - Rynek wschodni

  Oferta przedsiębiorstwa jest głównie skierowana do producentów artykułów spożywczych. Ze względu na lokalizację, przedsiębiorstwo wykorzystuje lokalne uwarunkowania i tradycje „Lubelszczyzny  i Podkarpacia – jako terenu przede wszystkim rolniczego” oraz stale nawiązuje i rozwija współpracę z przedsiębiorcami z Unii Europejskiej oraz krajów byłego Związku Radzieckiego. Spółka zaczyna być liderem w tym regionie Polski.

  Od 2007 roku posiadamy przedstawicielstwo we Lwowie, aby móc jeszcze lepiej i szybciej obsłużyć każdego naszego klienta.

 • 2007 - Rozwój

  Spółka odpowiada na zapotrzebowanie klientów i podejmuje w 2007 roku decyzje o budowie kolejnej chłodni, wysokiego składowania, ze wsparciem środków unijnych oraz rozbudowie własnego zaplecza transportowego.  Budowa kolejnego obiektu chłodniczego powoduje, że zmienia się nieco profil działalności spółki, zaczyna ona bardziej koncentrować się na usługach logistycznych dla lokalnego rynku krajowego, specjalizując się w usługach składowania w komorach głębokiego mrożenia.
 • 2005 - Ekspansja

  Oprócz własnej chłodni w Tomaszowie Lubelskim, firma wynajmuje powierzchnię chłodniczą w Leżajsku, od firmy „Hortino” – znanego na rynku producenta owoców i warzyw mrożonych.
 • 2005 - Inwestycje

  Cały czas podstawowym przedmiotem działalności firmy było prowadzenie usług składowania w składach celnych. Jednocześnie zaczyna się w spółce rozwijać dział transportu i spedycji. Koncentracja firmy na działalności usługowej oraz stałe zwiększanie przychodu sprawiło, że w roku 2005 r. rozpoczęto pierwszą inwestycję ze wsparciem środków unijnych. Była to budowa w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Rolniczej 10 chłodni wraz z zapleczem biurowym, według najwyższych standardów.
 • 2004 - Przekształcenie w spółkę prawa handlowego

  W grudniu 2004 roku Lesław Kapka podejmuje decyzje o przekształceniu swej działalności, jako osoba fizyczna w spółkę prawa handlowego pod nazwą: Leszek i Agata sp. z o.o. o kapitale zakładowym 5.000.000 PLN, aportem wnosząc cały majątek firmy Leszek i Agata Lesław Kapka, Lubycza Król. ul. Dolna 2B/5 do nowej spółki.
 • 2000 - Agencja celna

  Agencja celna „Lech” Sp. z o. o. została założona w roku 2000, jednak właściciele oraz kadra pracownicza zdobywali cenne doświadczenie w jednej z dużych agencji celnych już od 1993 roku. To właśnie kompetencja, profesjonalizm, znajomość języków obcych i bogate doświadczenie naszej wykwalifikowanej kadry stanowi największy zasób firmy.
 • 1998 - Początki

  Historia firmy „Grupa Oscar” sięga roku 1998, kiedy to Lesław Kapka , jako osoba fizyczna rozpoczął działalność gospodarcza pod nazwa: „ Leszek i Agata” Lesław Kapka  zlokalizowana w Lubyczy Król. ul. Dolna 2B/5. Była prowadzona działalność gospodarcza handlowa, a potem usługi magazynowania w składach celnych wraz z kompleksową obsługą celna.

  Działalność była prowadzona w obiektach dzierżawionych. W tym czasie firma odnotowywała stały wzrost obrotów i przychodów, świadcząc usługi głównie dla rynków państw Europy wschodniej.

Rok założenia - 1998