Posiadamy w pełni zmodernizowane i dostosowane do norm unijnych magazyny chłodnicze oraz magazyny suche. Oferujemy 5000m² w suchych magazynach oraz 16240 miejsc paletowych w magazynach chłodniach.
Umożliwiamy składowanie towaru w temperaturze do -24°C oraz zamrażanie towarów do temperatury -35°C.
Posiadamy 4 komory o pojemności 3700 europalet każda o wysokość 15,5m oraz komorę głębokiego mrożenia o wysokości 10,5m posiada pojemność 1440 europalet.

Wszystkie chłodnie posiadają przestawne regały zapewniające profesjonalne składowanie oraz stały i bieżący dostęp do każdej palety.

Zarówno magazyn suchy jak i chłodniczy stanowią Magazyn Celny lub Skład Celny w zależności od indywidualnych potrzeb klienta. Posiadamy stosowne pozwolenia wydane przez organy celne dla realizacji wymienionych czynności.

Bezpieczeństwo

Stały monitoring temperatury

Dostęp do każdej palety