„Grupa Oscar” Sp. z o. o. jest założycielem Fundacji Społeczno-Gospodarczej – OSCAR. Podstawowym założeniem Fundacji OSCAR jest podjęcie działań na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego w powiecie tomaszowskim. W tym celu Fundacja planuje nawiązać współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi, osobami prywatnymi, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi.

KRS Fundacja OSCAR

Statut Fundacji OSCAR