Misją Firmy GRUPA OSCAR Sp. z o.o. jest dostarczenie klientowi maksymalnego zadowolenia z oferowanych usług.

Wizją Spółki jest zdobycie pozycji lidera na rynku krajowym i uzyskanie znaczącej pozycji na arenie europejskiej. GRUPA OSCAR Sp. z o.o. realizuje strategię, która stale umacnia pozycję rynkową przedsiębiorstwa. Jest ona nastawiona na wykorzystanie szans rynkowych oraz posiadanych przez przedsiębiorstwo atutów, a także stałe eliminowanie swoich słabych stron i ograniczanie możliwych zagrożeń.

Usługi świadczone są w oparciu o przestrzeganie zasad dobrej praktyki produkcyjnej, dobrej praktyki higienicznej żywności, wysokich kwalifikacji personelu, spełnieniu wymagań technologiczno-technicznych oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska. Funkcjonowanie wszystkich tych elementów w pełnie gwarantuje bezpieczeństwo zdrowotne towarów przechowywanych w warunkach kontrolowanej temperatury.

Pracownicy Przedsiębiorstwa znają politykę jakości Przedsiębiorstwa oraz są przez firmę szkoleni i instruowani w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Zaangażowanie wszystkich w oferowanie klientom kompleksowych usług na najwyższym poziomie i według najlepszych wypracowanych standardów europejskich, buduje trwałą przewagę konkurencyjną firmy GRUPA OSCAR Sp. z o.o. na rynku europejskim, jako dostawcy usługi przechowywania artykułów spożywczych w warunkach kontrolowanej temperatury.

Wysoka jakość świadczonych usług gwarantuje najlepsze warunki współpracy zarówno z naszymi Klientami jak i Dostawcami.

Mając na celu stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, firma GRUPA OSCAR Sp. z o.o. konsekwentnie realizuje proces inwestycyjny – w tym inwestycji w najnowsze rozwiązanie informatyczne, usprawniające proces świadczonych usług i dbających o ich bezpieczeństwo w tym w pełni bezpieczeństwo zdrowotne przechowywanych towarów.

Prezes Zarządu – Lesław Kapka