W Zespole Szkół Techniczno -Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim w dniu 17 października odbyło się wręczenie stypendiów dla najlepszych uczennic i uczniów. W spotkaniu uczestniczyli : Lesław Kapka Prezes „Grupy Oscar”, który ufundował stypendia, Dariusz Czop Sekretarz Powiatu, Mariusz Kobiałka Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego, Janusz Joniec Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych.

Wyróżnieni stypendyści:

Klasy w zawodzie technik pojazdów samochodowych i technik logistyk:

Patryk Korkosz
Agnieszka Wiatrzyk
Paulina Borys
Jacek Bezłada
Daniel Rogulski
Piotr Rogulski
Magda Pakuła
Aleksandra Karczmarczuk

Klasy w zawodzie kierowca mechanik, mechanik pojazdów samochodowych:

Jakub Groch
Jakub Łopuszyński
Maciej Szewc
Mateusz Dorosz
Jakub Niedźwiedzki
Mateusz Hołojuch
Jarosław Rudkiewicz

W imieniu Fundacji Społeczno – Gospodarczej Oscar serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom. Niech zdobywanie wiedzy i umiejętności nie będzie dla Was tylko obowiązkiem ale również przyjemnością.