W związku z powyższym – termin składania ofert do dnia 17.09.2023