Sprzedaż, dostawa, montaż i uruchomienie nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 999 kW

W związku z powyższym – termin składania ofert do dnia 22.12.2023