Sprzedaż, dostawa, montaż i uruchomienie nowego magazynu energii

W związku z powyższym – termin składania ofert do dnia 22.12.2023