Budowa budynku magazynu wysokiego składowania – Mrożnia nr 2, wraz z infrasrtrukturą towarzyszącą – Roboty sanitarne i wentylacyjne wg. załączonego przedmiaru

W związku z powyższym – termin składania ofert do dnia 15.12.2023