W związku z poniższym:

informujemy, że postepowanie ofertowe realizowane przez Grupa Oscar Sp. z o.o. na „ Budowa budynku magazynu wysokiego składowania – Mrożnia nr 2, wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Przebudowa napowietrznej linii energetycznej SN -15kv” – wg załączonego przedmiaru” opublikowane w dniu 14.04.2023 r., zostaje unieważnione z powodu braku ofert spełniających warunki określone w zapytaniu ofertowym.