W związku z powyższym – termin składania ofert do dnia 25.06.2023.