Przedłużenie terminu skł. ofert-roboty sanitarne i wentylacyjne

W związku z powyższym – termin składania ofert do dnia 03.10.2023