W dniu 09.12.2014 roku w Zespole Szkół nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego
w Tomaszowie Lubelskim odbyło się uroczyste wręczenie stypendium w ramach Programu Stypendialnego „ ROZTOCZE nowe perspektywy”. Celem Programu Stypendialnego jest wspieranie edukacji młodzieży poprzez przekazywanie stypendium motywacyjnego. Stypendium to zostało ufundowane przez Pana Romana Raka, właściciela Zakładu Usługowo – Produkcyjnego „RST Roztocze”. Natomiast Fundacja Społeczno – Gospodarcza OSCAR była odpowiedzialna za techniczną organizację tego programu. O stypendium mogli ubiegać się uczniowie klas I i II w zawodzie technik mechanik specjalizacja: obróbka skrawaniem
i operator obrabiarek skrawających. Spośród złożonych wniosków w drodze ich oceny stypendium zostało przyznane następującym uczniom:

  • Sak Mateusz
  • Malec Łukasz
  • Mysłakowski Artur
  • Pasławski Jarosław
  • Sak Paweł
  • Greszata Krystian
  • Tkaczyk Piotr
  • Nizio Adrian

 

Fundacja Społeczno – Gospodarcza OSCAR gratuluje wszystkim uczniom, którym udało się w tym półroczu uzyskać Stypendium. Wierzymy, że są to osoby, które swą ciężką i wytrwałą pracą dążą do wyznaczonego przez siebie celu jakim jest zdobycie wykształcenia. Tym uczniom, którym nie udało się zdobyć Stypendium życzymy wytrwałości w nauce i powodzenia w przyszłości. Należy pamiętać, że XXI wiek stawia przed Wami nowe wyzwania. Wykształcenie techniczne pomaga zarówno zrozumieć zachodzące szybko zmiany jak i być ich aktywnym uczestnikiem. Niech zdobywanie wiedzy i umiejętności nie będzie dla Was tylko obowiązkiem, ale również przyjemnością.