Skip to Content

Blog Archives

Wspieramy Klub Sportowy Pogoń 96 Łaszczówka

Systematyczna aktywność ruchowa jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na zdrowie. Kształtowanie w dziecku nawyków czynnego spędzania czasu wolnego oraz zaszczepienie w nim zamiłowania do ruchu procentuje w całym późniejszym życiu. Wspierając Klub Sportowy Pogoń 96 Łaszczówka staramy się zachęcić młode pokolenie do wszechstronnego (w tym fizycznego) rozwoju.

 
 
 
 
 
0 Continue Reading →

DZIEŃ WIEDZY NA TEMAT AUTYZMU – TOMASZÓW LUBELSKI 7 KWIETNIA 2016 ROKU

Dzień Wiedzy na Temat Autyzm w Tomaszowie Lubelskim organizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Fundacja Społeczno – Gospodarcza Oscar wsparła finansowo przedsięwzięcie. Jest to impreza o zasięgu powiatowym skierowana do rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi z autyzmem oraz przedstawicieli samorządu, którzy decydują o prawnych aspektach tej pracy.

W naszym rejonie coraz więcej rodzin boryka się z wychowaniem dziecka z autyzmem. Wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom postanowiliśmy także w tym roku zorganizować taki Dzień.

 

Odbędzie się on 7 kwietnia 2016 roku i tradycyjnie będzie połączony z konferencją, tym razem poświęconą komunikowaniu się dziecka z autyzmem.

W tym dniu planowane jest także otwarcie Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla Dzieci z Autyzmem, który prowadziło będzie Stowarzyszenie „Samarytanin” wspierające działalność  naszego Ośrodka. Liczymy na to, że te kompleksowe działania poprawią jakość życia dzieci z autyzmem i ułatwią funkcjonowanie ich rodzicom.

Serdecznie zapraszamy.

0 Continue Reading →

Unia Szefów 2015 Wspieramy „Wielkie Serce”

Cykliczne spotkanie Unii Szefów Firm Zamojszczyzny odbyło się 6 listopada 2015 roku w Hotelu Antoni.

Poprzedzone było wizytacją w firmach ZUP Roztocze oraz WSK Tomaszów Lubelski.

Na konferencji poruszany był temat współpracy polsko-ukraińskiej.

W trakcie spotkania prezes Wioletta Kozyra przedstawiła historię i działania Fundacji Parasol Roztocza zachęcając do wspólnego działania. Fundacja objęła patronat nad zbiórką na rzecz Pomocy Polakom na Wschodzie. Ludzie biznesu okazali wielkie serca, udało się uzbierać ponad 2 500 zł !

Cały dochód został przekazany do Towarzystwa Pomocy Polakom – Wielkie Serce , które prowadzi szkołę dla polskich dzieci.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 Continue Reading →

PODSUMOWANIE PROJEKTU „CHCEMY SIĘ ROZWIJAĆ II”

Cel główny projektu stanowił wzmocnienie potencjału Fundacji Społeczno – Gospodarczej OSCAR na rzecz rozwoju działalności non-profit w powiecie tomaszowskim w okresie od 01.05.2015 do 30.06.2015. Cel ten został osiągnięty poprzez:

1. Inwestycję w infrastrukturę poprzez zakup sprzętu i wyposażenia oraz materiałów biurowych tj. projektora, szafki na dokumenty, kompletu materiałów biurowych.
2. Inwestycję w zasoby ludzkie fundacji i młodych NGO – w tym szkolenie „Perspektywa finansowa 2014 – 2020 w kontekście nowych programów” dla członka zarządu, rady fundacji, wolontariuszy, przedstawicieli młodych organizacji z powiatu tomaszowskiego. Został wzmocniony potencjał fundacji do realizacji planowanych działań. Wiedza i umiejętności zdobyte przez uczestników będą wykorzystywane przy aplikowaniu o środki z funduszy krajowych i strukturalnych,
3. Rozwój merytoryczny – zdobyliśmy środki materialne, wiedzę, doświadczenie w realizacji projektu zwiększyły się umiejętności organizacyjne personelu oraz pracy zespołowej personelu fundacji. Nawiązano relacje z podmiotami społecznymi tj. przedstawicielami młodych NGO.

Wszystkie zaplanowane efekty zostały osiągnięte do końca trwania umowy.

 
 

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich za pośrednictwem Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej”

0 Continue Reading →

Szkolenie ” Perspektywa finansowa 2014 – 2020 w kontekście nowych programów”

0 Continue Reading →

„Chcemy się rozwijać II ”

Fundacja Społeczno-Gospodarcza OSCAR realizuje projekt dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej realizującej projekt „LUBELSKIE LOKALNIE MIKRODOTACJE FIO ” Chcemy się rozwijać II” w okresie od 01-05-2015 do 30-06- 2015r.
W ramach projektu planowany jest zakup projektora, wyposażenie oraz materiały biurowe. Ponadto planowane jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Perspektywy finansowej 2014 – 2020 w kontekście nowych programów”.

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich za pośrednictwem Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

 

0 Continue Reading →

Mali Przedsiębiorcy idą w świat!

Projekt „Mały Przedsiębiorca” realizowany przez Fundację Społeczno-Gospodarczą OSCAR we współpracy z Przedszkolem Samorządowym nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim współfinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie „Czajnia” ODL w Tomaszowie Lubelskim dobiegł końca.
Podstawowym założeniem projektu było zaznajomienie Najmłodszych z zagadnieniami ekonomii oraz oszczędzania. Pomocne w osiągnięciu założeń projektowych z pewnością były wizyty Najmłodszych u przedsiębiorców działających na lokalnym rynku w różnorodnych branżach. W trakcie kolejnych miesięcy realizacji projektu Przedszkolaki odwiedziły: SKOK Blachnickiego Oddział w Tomaszowie Lubelskim, przedsiębiorstwo transportowo-spedycyjne „Leszek i Agata” sp. z o. o. Oddział w Tomaszowie Lubelskim, FPHU KRAWPAK Stanisław Krawczyk, „Krainę Zabawy”, Pracownię Reklamy Adam Syrtów, BRICO Marche, Młyn Gospodarczy. Najmłodsi mogli podpatrzeć przedsiębiorców przy pracy oraz obejrzeć ich zakłady produkcyjno-usługowe.
Oprócz wizyt u lokalnych przedsiębiorców w ramach projektu „Mały Przedsiębiorca” zorganizowano także konkursy plastyczne: „Mądrością i pracą ludzie się bogacą” oraz „Mój wymarzony pieniążek”, jak również konkurs „przedsiębiorczych” rymowanek. W trakcie konkursów Przedszkolaki miały okazję przedstawić swoje artystyczne wizje pieniędzy, oszczędzania, planowania zakupów itd.

W trakcie realizacji projektu zorganizowano także dwa kiermasze: Kiermasz Jesienny oraz Kiermasz Świąteczny, w trakcie których rodzice, dziadkowie, opiekunowie mogli zakupić m. in. własnoręcznie przygotowane przez Przedszkolaki słodkie smakołyki, jak również prace plastyczne. Kiermasze cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników, którzy hojnie wynagrodzili każdą z grup za trud włożony w przygotowanie kiermaszu. Z uwagi na to, iż nie było z góry ustalonych cen każdy uczestnik kiermaszu sam decydował ile złotóweczek wrzuci do skarbonki. Przedszkolaki same zdecydują na co przeznaczą zarobione pieniążki.
Mali Przedsiębiorcy mieli także okazję poznać pojęcia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości dzięki zajęciom edukacyjnym. Poprzez zabawę utrwaliły takie pojęcia jak: „awers”, „rewers”, poznały nominały poszczególnych monet i banknotów. Zostały wprowadzone w zagadnienia zarabiania i wydatkowania pieniędzy oraz ich oszczędzania.
„Mały Przedsiębiorca” to projekt, który był kierowany nie tylko do Najmłodszych, ale również do rodziców i członków lokalnej społeczności. Zagadnienia ekonomii, oszczędzania i organizowania budżetu domowego były bowiem przedmiotem warsztatów Edukacji Finansowej, które cieszyły się dużym zainteresowanie zarówno rodziców, jak i pozostałych członków lokalnej społeczności.
Fundacja Społeczno-Gospodarcza Oscar składa serdeczne podziękowania lokalnym przedsiębiorcom za możliwość wizyt oraz poświęcony Najmłodszym czas, a także rodzicom i opiekunom dzieci oraz kadrze pedagogicznej Przedszkola Samorządowego Nr 5 za wsparcie udzielone w trakcie realizacji projektu. Wierzymy, że Najmłodsi nadal będą kierować się dobrymi praktykami w zakresie racjonalnego planowania wydatków oraz oszczędzania, które poznały w trakcie realizacji projektu „Mały Przedsiębiorca”

Koordynator projektu Herda Natalia
Fundacja OSCAR

0 Continue Reading →

Stypendia motywacyjne rozdane

W dniu 09.12.2014 roku w Zespole Szkół nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego
w Tomaszowie Lubelskim odbyło się uroczyste wręczenie stypendium w ramach Programu Stypendialnego „ ROZTOCZE nowe perspektywy”. Celem Programu Stypendialnego jest wspieranie edukacji młodzieży poprzez przekazywanie stypendium motywacyjnego. Stypendium to zostało ufundowane przez Pana Romana Raka, właściciela Zakładu Usługowo – Produkcyjnego „RST Roztocze”. Natomiast Fundacja Społeczno – Gospodarcza OSCAR była odpowiedzialna za techniczną organizację tego programu. O stypendium mogli ubiegać się uczniowie klas I i II w zawodzie technik mechanik specjalizacja: obróbka skrawaniem
i operator obrabiarek skrawających. Spośród złożonych wniosków w drodze ich oceny stypendium zostało przyznane następującym uczniom:

  • Sak Mateusz
  • Malec Łukasz
  • Mysłakowski Artur
  • Pasławski Jarosław
  • Sak Paweł
  • Greszata Krystian
  • Tkaczyk Piotr
  • Nizio Adrian

 

Fundacja Społeczno – Gospodarcza OSCAR gratuluje wszystkim uczniom, którym udało się w tym półroczu uzyskać Stypendium. Wierzymy, że są to osoby, które swą ciężką i wytrwałą pracą dążą do wyznaczonego przez siebie celu jakim jest zdobycie wykształcenia. Tym uczniom, którym nie udało się zdobyć Stypendium życzymy wytrwałości w nauce i powodzenia w przyszłości. Należy pamiętać, że XXI wiek stawia przed Wami nowe wyzwania. Wykształcenie techniczne pomaga zarówno zrozumieć zachodzące szybko zmiany jak i być ich aktywnym uczestnikiem. Niech zdobywanie wiedzy i umiejętności nie będzie dla Was tylko obowiązkiem, ale również przyjemnością.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 Continue Reading →

Spotkanie z Mikołajem

5 Grudnia 2014 r. w tomaszowskiej siedzibie  Grupy Oscar odbyło się spotkanie dzieci ze Św. Mikołajem, w ramach II edycji akcji „Paczka Marzeń” organizowanej we współpracy z Biurem Rejonowym PCK w Tomaszowie Lubelskim. „Paczka Marzeń” spełnia marzenia dzieci z powiatu tomaszowskiego. Akcja polegała na zbieraniu środków pieniężnych przez chętnych w szkołach średnich oraz zakładach pracy. Przy współpracy z PCK udało się dotrzeć do rodzin, których sytuacja finansowa nie pozwalała na przygotowanie prezentów pod choinkę. Wraz z pomocą ludzi, którym los dzieci nie był obojętny sprawiliśmy, że w ich domach w okresie świątecznym, pojawi się choć na chwilę uśmiech, a dzieci nie zapomną o Świętym Mikołaju i dniu w którym dziecko powinno być szczęśliwe.

W piątkowe południe w siedzibie Fundacji odbył się finał akcji. W spotkaniu uczestniczyło 10 dzieci wraz z opiekunami ze szkół podstawowych powiatu tomaszowskiego (z  Łaszczowa, Machnowa, Justynówki, Żulic i Tomaszowa Lubelskiego), oraz  darczyńca Pan Lesław Kapka właściciel  Grupy Oscar i prezes Biura Rejonowego PCK w Tomaszowie Lubelskim Pan Krzysztof Chyżyński. Spotkanie zostało wzbogacone częścią artystyczną wykonaną przez uczniów ZS nr 1 w Tomaszowie Lubelskim  z  opiekunem P. Dorotą Stawarską – inicjatorami  akcji.

Zaśpiewali kilka utworów świątecznych przy akompaniamencie gitarowym, a chwile później do dzieci przybył długo oczekiwany gość… Św. Mikołaj.
Wszystkie dzieci zgodnie przyrzekały, ze były grzeczne i za rok postarają się jeszcze bardziej. Niektóre na prośbę Mikołaja również wykonywały specjalne piosenki, również dziękując za przybycie tak znamienitego gościa. Nie zabrakło również poczęstunku i słodyczy oraz wspólnych zdjęć.

Jak podkreślają członkowie Fundacji Społeczno-Gospodarczej OSCAR, celem inicjatywy było wsparcie rodzin z mniejszymi szansami ,a w szczególności dzieci.
– To wspaniałe móc spełniać choć w części dziecięce marzenia. Fundacja poprzez wspólne działania daje świadectwo społecznej dojrzałości i odpowiedzialności za losy całego tomaszowskiego społeczeństwa. Warto wierzyć, że można dawać innym radość życia, powody do śmiechu, a czasem nawet do łez szczęścia. To dla nas zaszczyt, być częścią tej wspaniałej akcji.

 
 
 
 
 
0 Continue Reading →

Pogotowie Grantowe

Program ten wspiera organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.
Jego zaletą jest szybkość decyzji oraz łatwość pozyskania środków.
Budżet aktualnej edycji dzięki Fundacji Społeczno Gospodarczej OSCAR oraz Stowarzyszenia Czajnia  na rok 2015 wynosi 10 000 zł.

Jeśli planujecie jakieś działanie mające na celu aktywizacje społeczności lokalnej lecz brakuje Wam środków wystarczy wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie.

Wniosek o dofinansowanie <<<<<<<<<<<< Do pobrania *pdf
Więcej informacji znajdziecie w regulaminie konkursu.  Regulamin<<<<<<<<<< do pobrania *pdf

0 Continue Reading →