Skip to Content

Blog Archives

Program Stypendialny „OSCAR – najlepsi zawsze z nami”

Regulamin zasad i warunków przyznawania stypendium w Programie Stypendialnym „OSCAR – najlepsi zawsze z nami” dla uczniów w zawodzie technik pojazdów samochodowych, technik logistyk oraz dla uczniów szkół branżowych I stopnia w zawodzie: kierowca mechanik, mechanik pojazdów samochodowych  w Zespole Szkół nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim.

Regulamin-OSCAR-–-najlepsi-zawsze-z-nami.pdf

0 Continue Reading →

DZIEŃ WIEDZY NA TEMAT AUTYZMU W TOMASZOWIE LUBELSKIM

W dniu 5 kwietnia 2017 r. w Tomaszowskim Rynku już po raz trzeci z rzędu pod hasłem AUTYZM – RODZINA – SPOŁECZEŃSTWO obchodzony był Światowy Dzień Autyzmu. Organizatorem imprezy był Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim. Kilkuset mieszkańców miasta wypełniło plac rynku – w zdecydowanej większości przez dzieci i młodzież z tomaszowskich szkół. Nie zabrakło również przedstawicieli władz samorządowych miasta i powiatu oraz sponsorów, a wśród nich Pani Paliny Wołoszyn reprezentującej Fundację Grupy Oscar. Tradycyjnie już Grupa Oscar aktywnie włącza się w wymierną pomoc przy organizowaniu tego niezwykłego święta. To bardzo wzruszający moment, gdy na twarzch tych dzieci widzimy uśmiech i radość ze wspólnej zabawy. Dzięki takim właśnie spotkaniom, wśród społeczeństwa rośnie coraz większa świadomość i tolerancja, że autyzm to nie choroba, lecz tylko postrzeganie świata przez ludzi objętych autyzmem na swój niezwykły – odmienny od utartych schematów sposób.

Do zobaczenia za rok !

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 Continue Reading →

Wspieramy Klub Sportowy Pogoń 96 Łaszczówka

Systematyczna aktywność ruchowa jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na zdrowie. Kształtowanie w dziecku nawyków czynnego spędzania czasu wolnego oraz zaszczepienie w nim zamiłowania do ruchu procentuje w całym późniejszym życiu. Wspierając Klub Sportowy Pogoń 96 Łaszczówka staramy się zachęcić młode pokolenie do wszechstronnego (w tym fizycznego) rozwoju.

 
 
 
 
 
0 Continue Reading →

DZIEŃ WIEDZY NA TEMAT AUTYZMU – TOMASZÓW LUBELSKI 7 KWIETNIA 2016 ROKU

Dzień Wiedzy na Temat Autyzm w Tomaszowie Lubelskim organizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Fundacja Społeczno – Gospodarcza Oscar wsparła finansowo przedsięwzięcie. Jest to impreza o zasięgu powiatowym skierowana do rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi z autyzmem oraz przedstawicieli samorządu, którzy decydują o prawnych aspektach tej pracy.

W naszym rejonie coraz więcej rodzin boryka się z wychowaniem dziecka z autyzmem. Wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom postanowiliśmy także w tym roku zorganizować taki Dzień.

 

Odbędzie się on 7 kwietnia 2016 roku i tradycyjnie będzie połączony z konferencją, tym razem poświęconą komunikowaniu się dziecka z autyzmem.

W tym dniu planowane jest także otwarcie Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla Dzieci z Autyzmem, który prowadziło będzie Stowarzyszenie „Samarytanin” wspierające działalność  naszego Ośrodka. Liczymy na to, że te kompleksowe działania poprawią jakość życia dzieci z autyzmem i ułatwią funkcjonowanie ich rodzicom.

Serdecznie zapraszamy.

0 Continue Reading →

PODSUMOWANIE PROJEKTU „CHCEMY SIĘ ROZWIJAĆ II”

Cel główny projektu stanowił wzmocnienie potencjału Fundacji Społeczno – Gospodarczej OSCAR na rzecz rozwoju działalności non-profit w powiecie tomaszowskim w okresie od 01.05.2015 do 30.06.2015. Cel ten został osiągnięty poprzez:

1. Inwestycję w infrastrukturę poprzez zakup sprzętu i wyposażenia oraz materiałów biurowych tj. projektora, szafki na dokumenty, kompletu materiałów biurowych.
2. Inwestycję w zasoby ludzkie fundacji i młodych NGO – w tym szkolenie „Perspektywa finansowa 2014 – 2020 w kontekście nowych programów” dla członka zarządu, rady fundacji, wolontariuszy, przedstawicieli młodych organizacji z powiatu tomaszowskiego. Został wzmocniony potencjał fundacji do realizacji planowanych działań. Wiedza i umiejętności zdobyte przez uczestników będą wykorzystywane przy aplikowaniu o środki z funduszy krajowych i strukturalnych,
3. Rozwój merytoryczny – zdobyliśmy środki materialne, wiedzę, doświadczenie w realizacji projektu zwiększyły się umiejętności organizacyjne personelu oraz pracy zespołowej personelu fundacji. Nawiązano relacje z podmiotami społecznymi tj. przedstawicielami młodych NGO.

Wszystkie zaplanowane efekty zostały osiągnięte do końca trwania umowy.

 
 

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich za pośrednictwem Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej”

0 Continue Reading →

Szkolenie ” Perspektywa finansowa 2014 – 2020 w kontekście nowych programów”

0 Continue Reading →

„Chcemy się rozwijać II ”

Fundacja Społeczno-Gospodarcza OSCAR realizuje projekt dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej realizującej projekt „LUBELSKIE LOKALNIE MIKRODOTACJE FIO ” Chcemy się rozwijać II” w okresie od 01-05-2015 do 30-06- 2015r.
W ramach projektu planowany jest zakup projektora, wyposażenie oraz materiały biurowe. Ponadto planowane jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Perspektywy finansowej 2014 – 2020 w kontekście nowych programów”.

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich za pośrednictwem Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

 

0 Continue Reading →

Mali Przedsiębiorcy idą w świat!

Projekt „Mały Przedsiębiorca” realizowany przez Fundację Społeczno-Gospodarczą OSCAR we współpracy z Przedszkolem Samorządowym nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim współfinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie „Czajnia” ODL w Tomaszowie Lubelskim dobiegł końca.
Podstawowym założeniem projektu było zaznajomienie Najmłodszych z zagadnieniami ekonomii oraz oszczędzania. Pomocne w osiągnięciu założeń projektowych z pewnością były wizyty Najmłodszych u przedsiębiorców działających na lokalnym rynku w różnorodnych branżach. W trakcie kolejnych miesięcy realizacji projektu Przedszkolaki odwiedziły: SKOK Blachnickiego Oddział w Tomaszowie Lubelskim, przedsiębiorstwo transportowo-spedycyjne „Leszek i Agata” sp. z o. o. Oddział w Tomaszowie Lubelskim, FPHU KRAWPAK Stanisław Krawczyk, „Krainę Zabawy”, Pracownię Reklamy Adam Syrtów, BRICO Marche, Młyn Gospodarczy. Najmłodsi mogli podpatrzeć przedsiębiorców przy pracy oraz obejrzeć ich zakłady produkcyjno-usługowe.
Oprócz wizyt u lokalnych przedsiębiorców w ramach projektu „Mały Przedsiębiorca” zorganizowano także konkursy plastyczne: „Mądrością i pracą ludzie się bogacą” oraz „Mój wymarzony pieniążek”, jak również konkurs „przedsiębiorczych” rymowanek. W trakcie konkursów Przedszkolaki miały okazję przedstawić swoje artystyczne wizje pieniędzy, oszczędzania, planowania zakupów itd.

W trakcie realizacji projektu zorganizowano także dwa kiermasze: Kiermasz Jesienny oraz Kiermasz Świąteczny, w trakcie których rodzice, dziadkowie, opiekunowie mogli zakupić m. in. własnoręcznie przygotowane przez Przedszkolaki słodkie smakołyki, jak również prace plastyczne. Kiermasze cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników, którzy hojnie wynagrodzili każdą z grup za trud włożony w przygotowanie kiermaszu. Z uwagi na to, iż nie było z góry ustalonych cen każdy uczestnik kiermaszu sam decydował ile złotóweczek wrzuci do skarbonki. Przedszkolaki same zdecydują na co przeznaczą zarobione pieniążki.
Mali Przedsiębiorcy mieli także okazję poznać pojęcia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości dzięki zajęciom edukacyjnym. Poprzez zabawę utrwaliły takie pojęcia jak: „awers”, „rewers”, poznały nominały poszczególnych monet i banknotów. Zostały wprowadzone w zagadnienia zarabiania i wydatkowania pieniędzy oraz ich oszczędzania.
„Mały Przedsiębiorca” to projekt, który był kierowany nie tylko do Najmłodszych, ale również do rodziców i członków lokalnej społeczności. Zagadnienia ekonomii, oszczędzania i organizowania budżetu domowego były bowiem przedmiotem warsztatów Edukacji Finansowej, które cieszyły się dużym zainteresowanie zarówno rodziców, jak i pozostałych członków lokalnej społeczności.
Fundacja Społeczno-Gospodarcza Oscar składa serdeczne podziękowania lokalnym przedsiębiorcom za możliwość wizyt oraz poświęcony Najmłodszym czas, a także rodzicom i opiekunom dzieci oraz kadrze pedagogicznej Przedszkola Samorządowego Nr 5 za wsparcie udzielone w trakcie realizacji projektu. Wierzymy, że Najmłodsi nadal będą kierować się dobrymi praktykami w zakresie racjonalnego planowania wydatków oraz oszczędzania, które poznały w trakcie realizacji projektu „Mały Przedsiębiorca”

Koordynator projektu Herda Natalia
Fundacja OSCAR

0 Continue Reading →

Stypendia motywacyjne rozdane

W dniu 09.12.2014 roku w Zespole Szkół nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego
w Tomaszowie Lubelskim odbyło się uroczyste wręczenie stypendium w ramach Programu Stypendialnego „ ROZTOCZE nowe perspektywy”. Celem Programu Stypendialnego jest wspieranie edukacji młodzieży poprzez przekazywanie stypendium motywacyjnego. Stypendium to zostało ufundowane przez Pana Romana Raka, właściciela Zakładu Usługowo – Produkcyjnego „RST Roztocze”. Natomiast Fundacja Społeczno – Gospodarcza OSCAR była odpowiedzialna za techniczną organizację tego programu. O stypendium mogli ubiegać się uczniowie klas I i II w zawodzie technik mechanik specjalizacja: obróbka skrawaniem
i operator obrabiarek skrawających. Spośród złożonych wniosków w drodze ich oceny stypendium zostało przyznane następującym uczniom:

  • Sak Mateusz
  • Malec Łukasz
  • Mysłakowski Artur
  • Pasławski Jarosław
  • Sak Paweł
  • Greszata Krystian
  • Tkaczyk Piotr
  • Nizio Adrian

 

Fundacja Społeczno – Gospodarcza OSCAR gratuluje wszystkim uczniom, którym udało się w tym półroczu uzyskać Stypendium. Wierzymy, że są to osoby, które swą ciężką i wytrwałą pracą dążą do wyznaczonego przez siebie celu jakim jest zdobycie wykształcenia. Tym uczniom, którym nie udało się zdobyć Stypendium życzymy wytrwałości w nauce i powodzenia w przyszłości. Należy pamiętać, że XXI wiek stawia przed Wami nowe wyzwania. Wykształcenie techniczne pomaga zarówno zrozumieć zachodzące szybko zmiany jak i być ich aktywnym uczestnikiem. Niech zdobywanie wiedzy i umiejętności nie będzie dla Was tylko obowiązkiem, ale również przyjemnością.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 Continue Reading →

Spotkanie z Mikołajem

5 Grudnia 2014 r. w tomaszowskiej siedzibie  Grupy Oscar odbyło się spotkanie dzieci ze Św. Mikołajem, w ramach II edycji akcji „Paczka Marzeń” organizowanej we współpracy z Biurem Rejonowym PCK w Tomaszowie Lubelskim. „Paczka Marzeń” spełnia marzenia dzieci z powiatu tomaszowskiego. Akcja polegała na zbieraniu środków pieniężnych przez chętnych w szkołach średnich oraz zakładach pracy. Przy współpracy z PCK udało się dotrzeć do rodzin, których sytuacja finansowa nie pozwalała na przygotowanie prezentów pod choinkę. Wraz z pomocą ludzi, którym los dzieci nie był obojętny sprawiliśmy, że w ich domach w okresie świątecznym, pojawi się choć na chwilę uśmiech, a dzieci nie zapomną o Świętym Mikołaju i dniu w którym dziecko powinno być szczęśliwe.

W piątkowe południe w siedzibie Fundacji odbył się finał akcji. W spotkaniu uczestniczyło 10 dzieci wraz z opiekunami ze szkół podstawowych powiatu tomaszowskiego (z  Łaszczowa, Machnowa, Justynówki, Żulic i Tomaszowa Lubelskiego), oraz  darczyńca Pan Lesław Kapka właściciel  Grupy Oscar i prezes Biura Rejonowego PCK w Tomaszowie Lubelskim Pan Krzysztof Chyżyński. Spotkanie zostało wzbogacone częścią artystyczną wykonaną przez uczniów ZS nr 1 w Tomaszowie Lubelskim  z  opiekunem P. Dorotą Stawarską – inicjatorami  akcji.

Zaśpiewali kilka utworów świątecznych przy akompaniamencie gitarowym, a chwile później do dzieci przybył długo oczekiwany gość… Św. Mikołaj.
Wszystkie dzieci zgodnie przyrzekały, ze były grzeczne i za rok postarają się jeszcze bardziej. Niektóre na prośbę Mikołaja również wykonywały specjalne piosenki, również dziękując za przybycie tak znamienitego gościa. Nie zabrakło również poczęstunku i słodyczy oraz wspólnych zdjęć.

Jak podkreślają członkowie Fundacji Społeczno-Gospodarczej OSCAR, celem inicjatywy było wsparcie rodzin z mniejszymi szansami ,a w szczególności dzieci.
– To wspaniałe móc spełniać choć w części dziecięce marzenia. Fundacja poprzez wspólne działania daje świadectwo społecznej dojrzałości i odpowiedzialności za losy całego tomaszowskiego społeczeństwa. Warto wierzyć, że można dawać innym radość życia, powody do śmiechu, a czasem nawet do łez szczęścia. To dla nas zaszczyt, być częścią tej wspaniałej akcji.

 
 
 
 
 
0 Continue Reading →