Budowa budynku magazynu wysokiego składowania – Mrożnia nr 2, wraz z infrasrtrukturą towarzyszącą – Roboty bydowlane- wg. załączonego przedmiaru

W związku z powyższym – termin składania ofert do dnia 19.12.2023