W związku z powyższym – termin składania ofert do dnia 30.04.2023.