Stowarzyszenie NIWA jest młodym stowarzyszeniem założonym w lipcu 2006 roku przez ludzi, którym zależy na przyszłości Tomaszowa Lubleskiego, powiatu i jego gmin. Członkowie reprezentują wiele środowisk.

Są wśród nich studenci, przedsiębiorcy, prawnicy, lekarze, pracownicy samorządowi i inni. Niwa zrzesza ludzi aktywnych i dynamicznych, którzy widzą potrzebę zmian i którzy zmian się nie boją. Głównym celem organizacji jest szeroko rozumiany rozwój w dziedzinie gospodarki, kultury, oświaty i sportu. Do głównych przedsięwzięć realizowanych przez stowarzyszenie należą:
– uczestnictwo w programie Edukacji Finansowej, w ramach którego przeszkolono ponad 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie zarządzania budżetem domowym,
– w 2008 roku przystąpiono do Programu Stypendialnego „Stypendia Pomostowe”,
– współdziałanie przy akcjach charytatywnych (zbiórka żywności Podaruj uśmiech i Bank Drugiej Ręki),
– w latach 2007 i 2008 zorganizowanie pikników organizacji społecznych z terenu powiatu.

W ramach akcji charytatywnej „Podaruj uśmiech”, która w 2008 roku odbywała się dwa razy firma Oscar udostępniła środki transportowe (samochód + kierowca) do pomocy w dystrybucji zebranych darów. Poza oficjalną współpracą z kierownictwem sklepów, na terenie których odbywała się zbiórka żywności organizacja nie miała innych sponsorów. Udostępnienie samochodu wraz z kierowcą firmy (nie otrzymał za tę pracę wynagrodzenia) było ogromną pomocą. Dodać przy tym należy, że zbiórkę koordynowało także drugie tomaszowskie stowarzyszenie „Czajnia”. Jednak zadanie transportu zebranych darów należało do stowarzyszenia NIWA i w tym przypadku właśnie pomogło zaangażowanie firmy.

Akcja społeczna „Bank drugiej ręki” skierowana jest podobnie jak akcja „Podaruj uśmiech” do najuboższych mieszkańców powiatu tomaszowskiego. Jednak w tym przypadku potrzebujący nie otrzymują żywności, tylko sprzęt gospodarstwa domowego czy meble, które chętni przekazują na rzecz mniej zamożnych mieszkańców regionu. Sprzęt może być używany. Grupa Oscar okazała się pomocna przy opracowaniu strategii pracy, stworzeniu regulaminu i sposobu gospodarowania zebranymi przedmiotami. Firma udostępnia również swoje magazyny w celu przechowywania zebranych darów. Na stałe zostało udostępnione nam pomieszczenie o pow. kilkudziesięciu metrów kwadratowych.

Stowarzyszenie „NIWA” mogło liczyć także na wsparcie finansowe firmy w ramach inicjatywy społecznej polegającej na objęciem programem stypendialnym 12 studentów z powiatu tomaszowskiego. Pomoc firmy zapewniła obowiązkowe 5% ogólnej sumy stypendium przeznaczonego na ten cel, która musiała wnieść „organizacja lokalna” w tym przypadku NIWA na podstawie umowy zawartej z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości. W ten sposób stowarzyszenie NIWA zdobyło kwotę 2 280 zł przy ogólnej sumie przeznaczonej dla studentów na podstawie umowy z FEP 45 600 zł.