W piątek 26 maja 2016 r. w sposób bardzo uroczysty obchodził jubileusz 45 – lecia powstania Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dra Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim. Grupa Oscar od lat współpracująca i wspierająca na różnych płaszczyznach działalność tego Ośrodka również znalazła się w gronie zaproszonych na tą doniosłą uroczystość. Po Mszy Świętej odprawionej w kościele PW. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w gościnnej sali widowiskowej Tomaszowskiego Domu Kultury licznie zgromadzona publiczność mogła obejrzeć występy artystyczne wychowanków Ośrodka. Występy te wzbudziły olbrzymi aplauz uczestników tego święta. Mogą być dumni ze swojej pracy wychowawczej pedagodzy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. dra Janusza Korczaka.

Plakat 45-lat SOSzW

Zaproszenie

/MiT