Grupa Oscar otrzymała Status Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO F w najwyższym, pełnym zakresie uproszczeń celnych/bezpieczeństwa i ochrony. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie przyznał 8.10.2020 r. pozwolenie PLAEOF440000200172 potwierdzając, że organizacja, infrastruktura i zabezpieczenia systemów informatycznych, miejsc składowania towarów oraz środki transportu w Grupie Oscar zapewniają bezpieczeństwo miejsc i towarów, chroniąc je przed nieuprawnionym dostępem.

 

Status AEO przyznany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uznawany w całej Wspólnocie…

 

Status AEO (Authorised Economic Operator) wprowadzono 1 stycznia 2008 roku we wszystkich państwach UE. W zależności od uzyskanej kategorii uprawnia on do korzystania z ułatwień odnoszących się do uproszczeń celnych (AEO C), dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony (AEO S) lub uproszczeń celnych/bezpieczeństwo i ochrona (AEO F).

 

Świadectwo AEO F („FULL” – uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona) oznacza, że GRUPA OSCAR spełnia wymagania w zakresie przestrzegania przepisów celnych, wypłacalności finansowej, odpowiedniej organizacji i nadzoru nad systemami zarządzania ewidencjami handlowymi, transportowymi, finansowymi, celnymi i innymi, umożliwiając prawidłową kontrolę celną opartą na audycie. Przyznany certyfikat dotyczy wszystkich oddziałów i pionów organizacyjnych firmy oraz całego procesu logistycznego od momentu odbioru do doręczenia towarów.

 

Gratulacje i podziękowania należą się wszystkim pracownikom za zaangażowanie i codzienną pracę, która przełożyła się na zbudowanie systemów opartych na najwyższych standardach.

 

GRUPA OSCAR posiada już takie certyfikaty:

 

 Certfikaty:
– AEO (Authorised Economic Operator) – zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonej wymiany handlowej. Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy z administracją celną.
Taka kooperacja pozwala na priorytetowe traktowanie certyfikowanych przedsiębiorców przez organy celne.
– ISO 22000 – jest międzynarodową normą określającą wymagania wobec systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności,
obejmującą wszystkie organizacje łańcucha produkcji żywności.
– IFS Logistics – międzynarodowy standard dotyczący transportu i magazynowania. Standard IFS Logistics ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa produktów oraz przejrzystości działań przez firmy dystrybucyjne w całym łańcuchu dostaw.
Standard IFS Logistics dotyczy wszystkich procesów logistycznych takich, jak: magazynowanie, transport, załadunek, rozładunek.
Obejmuje zarówno produkty żywnościowe (wymagające kontroli temperatury lub niewymagające chłodzenia), jak również produkty nieżywnościowe.
– HACCP – System HACCP jest systemem nadzoru nad żywnością i jest ukierunkowany na likwidację bezpośrednich przyczyn zagrożeń zdrowia bezpośrednio w miejscu ich powstawania.