Od 12 maja 2011r. studenci z Biura Informacji Obywatelskiej działającego przy Stowarzyszeniu „Czajnia” oraz spółki działające w ramach GRUPY OSCAR goszczą studentów z Wydziału Nauk Prawnych Uniwersytetu Lwowskiego im. Ivana Franka, w ramach wymiany studenckiej zorganizowanej przy współpracy z Kancelarią Adwokacką „Adwokatska kompanija Kuspyś ta pratnezy” działającą we Lwowie na Ukrainie.

Podczas tygodniowych praktyk trójka studentów: Andrij Savchyshyn – student IV roku prawa, Liliia Turchyn – studentka V roku prawa oraz Olena Chernilewska – studentka V roku prawa, mają możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania polskiego sądownictwa podczas wizyty w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim, polskich Zakładów Karnych podczas wizyty w Zakładzie Karnym w Zamościu oraz zasadami zdobywania wiedzy prawniczej i funkcjonowania wydziałów prawa na polskich uczelniach wyższych. Ponadto zorganizowane zostały zajęcia praktyczne w ramach działalności Biura Informacji Obywatelskiej, które polegać będą na porównawczym zastosowaniu prawa polskiego i ukraińskiego w poszczególnych zagadnieniach prawnych. Obok nauki, nasi goście mają również czas na rozrywkę i zwiedzanie. W plan pobytu studentów z Ukrainy wpisane są m.in. wycieczki po Roztoczu, wizyta w Zamościu. Dzięki uprzejmości Pana Posła Mariusza Grada, w drugi dzień wizyty w Polsce nasi goście mieli okazję zawitać do Sejmu RP, a przy okazji zobaczyć najciekawsze miejsca w naszej stolicy.

Realizacja tegoż przedsięwzięcia jest możliwa dzięki współpracy jaką Stowarzyszenie „Czajnia” nawiązało z Panem Lesławem Kapką – reprezentującym spółki z GRUPY OSCAR. w wyniku zawartego porozumienia GRUPA OSCAR wsparła program poprzez zapewnienie studentom noclegu podczas ich pobytu w Polsce oraz współpracę przy organizacji spotkania otwierającego praktyki w dniu 12 maja 2011 r., w którym uczestniczył także Pan Lesław Kapka.

W ostatnim tygodniu maja trójka naszych studentów działających w Biurze Informacji Obywatelskiej wyjedzie do Lwowa celem dobycia analogicznych praktyk.