Działalność charytatywna Grupy Oscar nie zawęża się tylko do lokalnego czy krajowego działania.

Grupa Oscar zakupiła bardzo potrzebny i specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny dla „Ośrodka dla dzieci upośledzonych umysłowo z niepełnosprawnością ruchową” we Lwowie za 2 000 USD. Cieszymy się, że możemy pomagać również we Lwowie.

Śpieszymy z tą informacja gdyż  Grupa Oscar jest firmą świadomą potrzeb społecznych, lubi pomagać i pomaga z głową. Nie chodzi nam o suche obietnice czy deklaracje bez pokrycia. Podopieczni ośrodka od razu z entuzjazmem zaczęli używać urządzeń i mamy nadzieję że będzie on służył i pomagał im przez długie lata. Życzmy z całego serca wszystkiego co najlepsze dla naszych przyjaciół we Lwowie.