Skip to Content

Category Archives: aktualności

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego B

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego B – Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji chłodniczej z odzyskiem ciepła – Technologia chłodnictwa.

0 Continue Reading →

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego N

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego N – Budowa budynku z pomieszczeniami pomocniczymi, biurowo – socjalnymi i pokojami noclegowymi – roboty budowlane, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne.

0 Continue Reading →

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego A

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego A – Budowa budynku z pomieszczeniami technicznymi w celu wymiany instalacji freonowej na amoniakalną – roboty budowlane, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne.

0 Continue Reading →

Zapytanie ofertowe A

Zapytanie ofertowe A – Budowa budynku z pomieszczeniami technicznymi w celu wymiany instalacji freonowej na amoniakalną – roboty budowlane,instalacje sanitarne,instalacje elektryczne

0 Continue Reading →

Zapytanie ofertowe B

Zapytanie ofertowe B – Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji chłodniczej z odzyskiem ciepła – Technologia chłodnictwa

0 Continue Reading →

Zapytanie ofertowe N

Zapytanie ofertowe N – Budowa budynku z pomieszczeniami pomocniczymi, biurowo – socjalnymi i pokojami noclegowymi – roboty budowlane, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne

0 Continue Reading →

Unia Szefów 2015 Wspieramy „Wielkie Serce”

Cykliczne spotkanie Unii Szefów Firm Zamojszczyzny odbyło się 6 listopada 2015 roku w Hotelu Antoni.

Poprzedzone było wizytacją w firmach ZUP Roztocze oraz WSK Tomaszów Lubelski.

Na konferencji poruszany był temat współpracy polsko-ukraińskiej.

W trakcie spotkania prezes Wioletta Kozyra przedstawiła historię i działania Fundacji Parasol Roztocza zachęcając do wspólnego działania. Fundacja objęła patronat nad zbiórką na rzecz Pomocy Polakom na Wschodzie. Ludzie biznesu okazali wielkie serca, udało się uzbierać ponad 2 500 zł !

Cały dochód został przekazany do Towarzystwa Pomocy Polakom – Wielkie Serce , które prowadzi szkołę dla polskich dzieci.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 Continue Reading →

PODSUMOWANIE PROJEKTU „CHCEMY SIĘ ROZWIJAĆ II”

Cel główny projektu stanowił wzmocnienie potencjału Fundacji Społeczno – Gospodarczej OSCAR na rzecz rozwoju działalności non-profit w powiecie tomaszowskim w okresie od 01.05.2015 do 30.06.2015. Cel ten został osiągnięty poprzez:

1. Inwestycję w infrastrukturę poprzez zakup sprzętu i wyposażenia oraz materiałów biurowych tj. projektora, szafki na dokumenty, kompletu materiałów biurowych.
2. Inwestycję w zasoby ludzkie fundacji i młodych NGO – w tym szkolenie „Perspektywa finansowa 2014 – 2020 w kontekście nowych programów” dla członka zarządu, rady fundacji, wolontariuszy, przedstawicieli młodych organizacji z powiatu tomaszowskiego. Został wzmocniony potencjał fundacji do realizacji planowanych działań. Wiedza i umiejętności zdobyte przez uczestników będą wykorzystywane przy aplikowaniu o środki z funduszy krajowych i strukturalnych,
3. Rozwój merytoryczny – zdobyliśmy środki materialne, wiedzę, doświadczenie w realizacji projektu zwiększyły się umiejętności organizacyjne personelu oraz pracy zespołowej personelu fundacji. Nawiązano relacje z podmiotami społecznymi tj. przedstawicielami młodych NGO.

Wszystkie zaplanowane efekty zostały osiągnięte do końca trwania umowy.

 
 

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich za pośrednictwem Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej”

0 Continue Reading →

Szkolenie ” Perspektywa finansowa 2014 – 2020 w kontekście nowych programów”

0 Continue Reading →

„Chcemy się rozwijać II ”

Fundacja Społeczno-Gospodarcza OSCAR realizuje projekt dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej realizującej projekt „LUBELSKIE LOKALNIE MIKRODOTACJE FIO ” Chcemy się rozwijać II” w okresie od 01-05-2015 do 30-06- 2015r.
W ramach projektu planowany jest zakup projektora, wyposażenie oraz materiały biurowe. Ponadto planowane jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Perspektywy finansowej 2014 – 2020 w kontekście nowych programów”.

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich za pośrednictwem Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

 

0 Continue Reading →